اپیزود صفر – معرفی پادکست کودکستان

اپیزود صفر - معرفی پادکست کودکستان
اپیزود صفر – معرفی پادکست کودکستان

پادکست کودکستان کودکستان پادکستی با محوریت روانشناسی کودک است. در این پادکست، مسائل روانی مربوط به کودکان مورد بررسی قرار می‌گیرند و راهکارهایی برای پدر و مادرها و سرپرستان آن‌ها ارائه می‌گردد. کودکستان در دو فصل ارائه خواهد شد . ‌فصل اول : در بخش کارشناسی، مجری و کارشناس برنامه سعی دارند تا با نگاهی نو بر مبنای مقالات علمی روز ، شیوه‌های درست برخورد با مسائل روانی کودکان نوجوانان را با مخاطبان در میان بگذارند. فصل دوم: بخش نمایشی پادکست در واقع دنباله‌ای داستانی است بر آنچه در بخش کارشناسی مطرح شده است. نمایش رادیویی همان موضوع را پی می‌گیرد و تلاش می‌کند با فرمی جذاب، این بار کودک را هم با بعدی از شخصیت خویش یا مسئله‌ای روانی که درگیرش کرده، آشنا سازد.

کودکستان وب‌سایتی اختصاصی دارد که در آن، فایل‌های صوتی کارشناسی و نمایشی و متن مقالات حوزه‌ی روانشناسی کودک بارگذاری می‌شوند. ضمنا این پادکست صفحه‌ای اختصاصی در اینستاگرام نیز دارد که در آن محتواهای کودکانه‌ی مختلفی منتشر می‌شوند که آن‌ها نیز دیدنی و شنیدنی هستند.

:آدرس وب‌سایت پادکست کودکستان

koodakestanpod.com

اینستاگرام کودکستان

مالک و صاحب امتیاز: استودیو آسمان

مجری و کارگردان: سیاوش میرزایی مهر

پژوهش‌گر، مشاور و کارشناس: آزاده هجیری آذر

گوینده: محسن عباسی، آزاده هجیری آذر

ویرایش و تنظیم صدا و موسیقی: سیاوش میرزایی مهر

طراحی و ساخت هویت بصری: محمود منفرد

نویسنده داستان: سعید خانی‌پور

گالری تصاویر
اپیزودهای مرتبط
اپیزود صفر - معرفی پادکست کودکستان
اپیزود صفر - معرفی پادکست کودکستان

پادکست کودکستان کودکستان پادکستی با محوریت روانشناسی کودک است. در این پادکست، مسائل روانی مربوط به کودکان مورد بررسی قرار می‌گیرند و راهکارهایی برای پدر و مادرها و سرپرستان آن‌ها ارائه می‌گردد. کودکستان در دو فصل ارائه خواهد شد . ‌فصل اول : در بخش کارشناسی، مجری و کارشناس برنامه سعی دارند تا با نگاهی نو بر مبنای مقالات علمی روز ، شیوه‌های درست برخورد با مسائل روانی کودکان نوجوانان را با مخاطبان در میان بگذارند. فصل دوم: بخش نمایشی پادکست در واقع دنباله‌ای داستانی است بر آنچه در بخش کارشناسی مطرح شده است. نمایش رادیویی همان موضوع را پی می‌گیرد و تلاش می‌کند با فرمی جذاب، این بار کودک را هم با بعدی از شخصیت خویش یا مسئله‌ای روانی که درگیرش کرده، آشنا سازد.