اپیزودها

داستان: من آینه نیستم - قسمت دوم
داستان: من آینه نیستم - قسمت دوم

خیلی مواقع، مستقیم و غیرمستقیم کودک خودمون رو محدود می‌کنیم و استقلالش رو ازش می‌گیریم.

اپیزود سوم: ساحل امن
اپیزود سوم: ساحل امن

ما در سومین اپیزود 10 راه برای تشویق فرزندانمون در مسیر پیدا کردن هویتشون رو با شما در میون می‌ذاریم.

داستان: من آینه نیستم - قسمت اول
داستان: من آینه نیستم - قسمت اول

خیلی از ماها تصور می‌کنیم فرزندمون رو در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هاش آزاد گذاشتیم.

اپیزود دوم: تبر به دست
اپیزود دوم: تبر به دست

راه‌های زیادی برای ایجاد حس فردیت در کودک وجود دارد.

اپیزود اول: هویت کودک
اپیزود اول: هویت کودک

هویت کودک علاوه بر یک ساختار روانشناختی، موضوع پیچیده‌ای از علوم بشردوستانه معاصره.